بازار پشمک حیدربابا

فروشگاه پشمک حیدربابا

بازار تولید پشمک حیدربابا

مرکز تهیه و تولید پشمک ایران که مربوط به بخش های تبریز با یزد بوده است از دسته سوغات محبوب این دو مرکز نیز می باشد که تولیدات پشمک حیدربابا نمونه ای از تولید کننده های پشمک بوده است. حال این بازار فروش و تولید پشمک های حیدربابا را می توان همانند هر بخش تولید […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید