تولید کننده پشمک شکلاتی

پشمک لقمه ای

بزرگترین تولیدکننده پشمک شکلاتی

بزرگترین تولید کننده های پشمک ایران بخش های تولیدی از تبریز و یزد را شامل می گردد که همراه با نام های تجاری مختلفی معرفی می شوند و تولیداتی از انواع پشمک ها چون نوع پشمک های شکلاتی را دارا هستند. در بین این انواع پشمک های تولیدی این نوع لقمه ای شکلاتی بوده است […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید