صادرات پشمک لیوانی

صادرات پشمک لیوانی

صادرات پشمک لیوانی به عراق

صادرات پشمک یکی دیگر از تنقلات شیرینی بوده است که می توان شاهد تولیدات انبوهی از ان به کشورهای مختلف دنیا بوده باشیم.صادرات پشمک این بخش هم در ارتباط با صادرات پشمک به عراق بوده که نمونه های لیوانی انتخاب گردیده است. پشمک نیز یکی دیگر از تنقلات شیرین و سنتی بخش تولیدی یزد بوده […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید