قیمت پشمک زیپ کیپ

پشمک جعبه ای

قیمت پشمک زیپ کیپ زعفرانی

قیمت های تعیین شده و درنظر گرفته شده برای پشمک با وجود اینکه بستگی به نوع لقمه ای بودن و یا الیافی بودن پشمک دارد از عوامل دیگر تاثیرگذار در قیمت فروش پشمک ها این مدل های بسته بندی بوده است. از بین بسته بندی های مختلف پشمک نمونه ای که ارائه داده شده مربوط […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید