پشمک زعفرانی حاج عبدالله

پشمک شلاله

خرید پشمک زعفرانی حاج عبدالله

این سفارش خریدی که از پشمک های زعفرانی حاج عبدالله داده می شود را می توان گفت برپایه ی تهیه ی نمونه های متنوع از انها بوده است. این تنوع در تولیدات پشمک حاج عبدالله با اینکه شامل نوع پشمک های لقمه ای با الیافی می گردد نوع پشمک های زعفرانی از ان هم با […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید